Всеукраїнський конкурс “Покоління Psy” для юних психологів

Актуальність: В сучасному світі, де психічне здоров’я стає все більшою проблемою серед молоді, ініціативи, спрямовані на підтримку та розвиток психологічних компетенцій серед старшокласників і студентів, є надзвичайно актуальними. Конкурс “Покоління Psy” відповідає цим викликам, надаючи молоді можливість продемонструвати свої знання та навички у сфері психології, сприяючи їхньому освітньому і кар’єрному розвитку.

Мета конкурсу: Основною метою конкурсу є сприяння підвищенню рівня психологічної грамотності серед молоді, а також стимулювання їхнього інтересу до психології як науки і професії. Конкурс сприяє розвитку творчих здібностей учасників, підвищенню їхньої критичної мислення та здатності до аналізу психологічних проблем сучасного суспільства.

Завдання проведення конкурсу:

  1. Сприяти освітньому процесу: Надати учасникам можливість поглибити свої знання у різних галузях психології через практичні завдання та проекти.
  2. Розвивати творчість і інновації: Заохочувати учасників до творчого мислення та розвитку новаторських підходів у вирішенні психологічних проблем.
  3. Формувати професійні навички: Допомагати молодим психологам удосконалювати практичні навички, необхідні для майбутньої професійної діяльності.
  4. Збільшити обізнаність про психічне здоров’я: Підвищувати усвідомленість учасників щодо психічного здоров’я та сприяти формуванню позитивного ставлення до психологічної допомоги.

Конкурс “Покоління Psy” є важливим кроком у підготовці майбутніх спеціалістів у галузі психології та відповідає сучасним викликам суспільства щодо психічного здоров’я і психологічної підтримки.